Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

          Thực hiện công văn hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Cư Kuin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngày 29/09/2022, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hòa – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Đ/C: Nguyễn Hữu Hòa – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

        Hội nghị cán bộ, viên chức trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc là hội nghị phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2022-2023; thông qua hội nghị phát động trong Cán bộ, viên chức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

        Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Nghi – phó Bí thư chi bộ, phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021-2022.

Đ/C: Phan Thị Nghi – phó Bí thư chi bộ, phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021-2022

        Đồng chí Nguyễn Hữu Hòa -Hiệu trưởng nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường.

Đ/C: Nguyễn Hữu Hòa – Hiệu trưởng nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023

        Đồng thời hội nghị cũng thông qua các quy chế, nội quy của nhà trường. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

        Cũng trong hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Hoan thông qua các quy chế  chi tiêu nội bộ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoan thông qua các quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

Đồng chí Bùi Hữu Mạnh – trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2021 – 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 – 2023.

Đồng chí Bùi Hữu Mạnh – trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2021 – 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 – 2023.

– Đồng chí Lê Thị Thảo hiền – Chủ tịch Công đoàn biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể nhà trường đã đạt được trong năm học qua;

Đồng chí Lê Thị Thảo hiền – Chủ tịch Công đoàn biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể nhà trường đã đạt được trong năm học qua;

  đồng thời tiếp thu, giải đáp ý kiến và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện năm học 2022 – 2023.

Biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể nhà trường đã đạt được trong năm học qua

        Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022 – 2023 của trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh./.

                                                                                                                      Tác giả: Hoàng Thái Quốc