Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
122022 29/11/2022 Kế hoạch, Nội dung kế hoạch tháng 12/2022