TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI CHO BAN CHỈ HUY LIÊN – CHI ĐỘI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023; nhằm nâng cao kỹ năng phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho Ban chỉ huy Đội. Ngày 07 tháng 12 năm 2022, Liên Đội TH Nguyễn Bá Ngọc đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi cho Ban chỉ huy Liên – Chi đội năm học 2022 – 2023.

Người viết: H Yi Yet Kpơr